Biologische boerderij

Wij willen deze plek waar voorheen tulpen werden verbouwd, langzaam omvormen tot een biologische museumboerderij met een proef en pluktuin.

Om het bodemleven in de grond te herstellen en de biodiversiteit te vergroten hebben we de grond in het voorjaar van 2017 bewerkt met compost en steenmeel en  ingezaaid met diverse soorten gras en verschillende soorten kruiden. Zo hopen we bloemrijke en kruidenrijke weiden te krijgen voor onze paarden en voor de weidevogels. We doen aan uitgesteld maai-graasbeheer om vogels en andere dieren een broed en foerageer plek te bieden.

De dieren die ons regelmatig bezoeken zijn o.a. tapuiten, puttertjes, patrijzen, kneutjes, de boerenzwaluw, de kluut, de Engelse (geel) en de witte kwikstaart, de Kramsvogel, de kieviet, de scholekster, fazanten, bijen, hommels en vlinders.